Bien-Air Retraction Valve Technology

Bien-Air винаги е давал приоритет на безопасността на своите пациентите, като разработва продукти, които предпазват от кръстосано замърсяване. С пандемията COVID 19 тези характеристики са по-важни от всякога.

Високооборотният  наконечник или турбина без възвратни клапани може да аспирира отпилки и водна струя по време на денталните процедури. По-важното е, че микроорганизмите ( бактериите и вирусите ) могат допълнително да замърсят шлаухите за въздух и вода на денталния юнит и по този начин могат да причинят кръстосана контаминация.

Bien-Air, бидейки отговорен към своите клиенти и  осъзнавайки рисковете от кръстосано замърсяване, проектира своите цялата продуктова гама турбини и наконечници с възвратни клапани, които защитават обратното всмукване на течност от устната кухина в нестерилния наконечник. Наличието на възвратен клапан в наконечника, значително намалява обратния поток на орални бактерии и вируси.

Като допълнителна превантивна мярка при кръстосана инфекция, куплунгите на  Bien-Air Unifix® също са оборудвани с уникални функции за обратно всмукване, като  предпазват шлаухите  от отработения въздух.

https://dental.bienair.com/en/news/anti-retraction-valve

Продукти с възвратни клапани:

Турбини; Bora / L / LED,  Prestige / L / LED,  Tornado X LED,  Tornado LED,  TornadoS LED

Куплунги;  Unifix® (Anti-reflux valve) 

Наконечници;  CA 1:1 / CA 1:1 L,  CA 1:5 / CA 1:5 L,  CA 10:1 / CA 10:1 L,  CA EVO.15 1:1 L,  CA EVO.15 1:5 L 

 

Contact Us

02 971 9838
0889 294 475
0885 443 733

office@romy-dent.com

Facebook